General Terms and Conditions

Általános szerződési feltételek

THE FANATIC CALLIGRAPHER

(DR. GLEICHAUF BOGLÁRKA E.V.)

FOGYASZTÓI WEBSHOP

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Szerződés tárgya

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a https://thefanaticcalligrapher.com/ weboldalon üzemeltetett webshopban (a továbbiakban „Webshop”) fogyasztók által történő vásárlás szabályait meghatározza.

 

Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vevő) a Webshopban történő vásárlással kifejezetten elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Amennyiben Ön nem minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak (így különösen ha viszonteladóként jár el) és a jelen ÁSZF nem tartalmaz kifejezetten Önre vonatkozó rendelkezést, úgy a rendelés feltételeiről kérjük érdeklődjön a Webshop üzemeltetőjénél.

 

A Webshop angol nyelven érhető el.

 

 1. A Webshop üzemeltetője

 

A The Fanatic Calligrapher Webshop üzemeltetője (a továbbiakban: The Fanatic Calligrapher) az alábbi adatokkal rendelkezik:

név: dr. Gleichauf Boglárka egyéni vállalkozó

nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: …………, 43347302

székhely: 2890 Tata, Kazincbarcikai utca 2/C

levelezési cím: 1087 Budapest, Tolnai Lajos utca 27.

elektronikus levelezési cím: hello@thefanaticcalligrapher.com

adószám: 67102745-1-31

közösségi adószám:

számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

bankszámlaszám: HU42 1040 2142 6657 4955 5152 1005

 

 1. A rendelés menete, szerződés létrejötte

 

A Vevő a Webshopban feltüntetett termékeket (a továbbiakban: Termékek) a Webshopban rendelheti meg.

 

A Webshopban kiválasztott Termékeket a Vevő a Webshop kosarában (a továbbiakban: Kosár) állíthatja össze. A Webshop kosarába tett Termékeke a Vevő nem köteles megvásárolni, a Termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

 

A Webshopban történő vásárláshoz, így a Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek:

 • meg kell adnia a 13. pont szerinti személyes adatait, valamint
 • el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is.

 

A 13. pont szerinti adatai megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vevő kijelenti, hogy cselekvőképes, betöltötte 18. életévét, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

 

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül az eladó (The Fanatic Calligrapher) és a vásárló (Vevő) között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelését az elektronikus rendszer regisztrálta és továbbította a The Fanatic Calligrapher illetékes munkatársa felé.

 

A Webshopban csak legalább 10,- EUR-t, illetve ennek aktuális árfolyamon számított Forint megfelelőjét meghaladó összértékű rendelések kerülnek rögzítésre és teljesítésre (minimum rendelési érték). A Webshop tájékoztatja a Vevőt az aktuális minimum rendelési érték Ft-ban számított összegéről. Ezen érték alatt a Webshopon keresztül nem adható le rendelés, illetve a The Fanatic Calligrapher megtagadhatja a rendelés teljesítését vagy felszólíthatja a Vevőt, hogy megrendelését egészítse ki a minimum rendelési értékre.

 

A Webshopon keresztül leadott rendelés szerződési ajánlatnak minősül, így ajánlati kötöttséggel jár. Ez azt jelenti, hogy a Vevő egészen addig kötve van az ajánlathoz, amíg a The Fanatic Calligrapher nem küld olyan e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre, amelyben kifejezetten elfogadja a megrendelést. A The Fanatic Calligrapher a megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 5 munkanapon belül e-mailben küld tájékoztatást (a jelen szerződésben: Visszaigazolás). A Vevő ajánlati kötöttsége ezen Visszaigazolás megküldéséig áll fenn. Amennyiben ez – valamint átutalás választása esetén a vételárnak a Vevő általi átutalása – megtörtént, a szerződés létrejöttével a The Fanatic Calligrapher köteles leszállítani/átadni a megrendelt Termékeket, a Vevőnek pedig fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a Vevő a megrendelés leadásakor az átutalásos fizetési módot választotta, és a teljes vételárat átutalta a The Fanatic Calligrapher számlájára, úgy az összeget az ajánlati kötöttség fennállása alatt nem követelheti vissza.

 

Amennyiben a The Fanatic Calligrapher a Vevő megrendelését határidőben nem igazolja vissza, úgy a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik, megrendelés törlésre kerül.

 

Amennyiben a kívánt Termék, illetve Termékek valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a The Fanatic Calligrapher munkatársa a Visszaigazolás helyett ennek tényéről, valamint a várható szállítási határidőről tájékoztatja a Vevőt. A Vevő ebben az esetben dönthet, hogy kíván-e módosítani a megrendelésén, vagy elállhat a megrendeléstől. Amennyiben a Vevő a szállítási határidőt elfogadja, vagy módosítja a megrendelését, úgy részére a The Fanatic Calligrapher ennek megfelelő Visszaigazolást küld.

 

ÁTUTALÁS VÁLASZTÁSA – visszaigazolás nem elég; előleg számlát/díjbekérőt küldünk (fizetni annak alapján) szállítás elindítása is csak később

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon munkaidőben történik, hétvégén, valamint ünnepnapokon a Webshop szünetel.
A The Fanatic Calligrapher fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása (Visszaigazolás) után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.

 

A The Fanatic Calligrapher tájékoztatja a Vevőket, hogy a Webshop katalógus-áruházként működik annak érdekében, hogy a Vevőket minél több gyártó különböző, magas minőségű termékeivel tudja kiszolgálni, valamint hogy a Vevők számára a lehető legkedvezőbb ajánlatot tudja nyújtani. Mindezekre tekintettel, kivéve amennyiben az külön feltüntetésre nem keürl, a The Fanatic Calligrapher a Termékeket nem tartja raktáron.

 

A Webshop internetes oldalának megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Vevőt terheli és a költség mértéke függhet a Vevő internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

 

 1. Rendelés törlése, felelősség a rendelés során megadott információkért, információk kijavítása

 

A The Fanatic Calligrapher jogosult törölni minden olyan megrendelést, illetve visszakövetelni azt a már teljesített megrendelést, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, illetve jogszabály rendelkezéseit megsérti.

 

A megrendelést a The Fanatic Calligrapher a Webshopban csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte.

 

A The Fanatic Calligrapher-t a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat, illetve megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • a Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető;
 • a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható.

 

 1. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

 

Valamennyi Termék mellett megtalálható annak részletes leírása, valamint a fizetendő vételár, amelyet a Vevő a Termékre kattintva tekinthet meg.

 

Amennyiben a Vevő nem személyes átvételt választ, úgy a Termék megrendelése esetén szállítási költség merül fel, amelyet a Vevő visel.

 

 1. Szállítás, szállítási díjak

 

A Visszaigazolásban a vállalt szállítási határidőt a The Fanatic Calligrapher megjelöli.

 

A készleten nem lévő Termékek, illetve a személyes átvétel, valamint a banki átutalásos fizetés esetében a The Fanatic Calligrapher a várható szállítási határidőről tájékoztatja a Vevőt.

 

Amennyiben a Vevő banki átutalást jelöl meg fizetési módként, úgy a The Fanatic Calligrapher akkor kezdi meg a Termékek szállítását, ha a vételár megérkezett a megjelölt bankszámlára. Ebben az esetben a megjelölt szállítási határidő tájékoztató jellegű és függ az átutalás megtörténtétől.

 

Amennyiben a Vevő egyszerre több Terméket rendel meg és ezek várható szállítási határideje eltérő, úgy postai kiszállítás esetén a leghosszabb szállítási határidejű Termék készletre kerülése, valamint postára adási határideje irányadó az együtt megrendelt összes Termékre, így azok egyszerre kerülnek feladásra a Vevő részére.

 

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása munkanapokon történik, hétvégén, valamint ünnepnapokon a Webshop szünetel.

 

A Vevőt terhel minden következmény személyes adatainak, így különösen postacímének hibás, illetve téves megadása. Az ebből eredő költségeket köteles a The Fanatic Calligrapher számára megtéríteni.

 

Amennyiben a megrendelt Termék készleten van, úgy az általános postára adási határidő az átutalás végrehajtását követő 2-5 munkanap. Amennyiben a megrendelt Termék, illetve Termékek bármelyike nincsen készleten, úgy a The Fanatic Calligrapher munkatársa a 3. pontban foglaltak szerint felveszi a Vevővel a kapcsolatot.

 

A The Fanatic Calligrapher a Termékeket a náluk szokásos csomagolással látja el és adja át a postai szolgáltató részére. Postai kiszállítás esetén a The Fanatic Calligrapher nem vállal felelősséget a küldemények postázásból eredő sérüléséért, hiányosságaiért, valamint a kiszállítás határidejéért.

 

A Vevő a megrendelt Termékek szállítására az alábbi módokat választhatja:

 1. személyes átvétel;
 2. levél küldeményként;
 3. kiszállítás Magyar Posta (a jelen szerződésben: postaszolgálat) MPL postacsomagként;
 4. (Postaponton történő átvétel;) – ÁTMENETILEG SZÜNETEL
 5. (Postapont Plusz ponton történő átvétel.) – ÁTMENETILEG SZÜNETEL

 

A küldemények kiszállítására vonatkozó rendelkezések kizárólag Magyarország területén belülre történő szállítási címekre történő szállításra vonatkoznak. Magyarországon területén kívüli címre történő kiszállítás esetén kérje személyes ajánlatunkat és külön tájékoztatásunkat.

 

 1. Személyes átvétel

Amennyiben a Vevő személyes átvételt választja, úgy a megrendelést szállítási díj nem terheli, azonban a Vevőt terhelik az átvétel helyére történő eljutás költségei.

 

Személyes átvételre az alábbi cím(ek)en kerülhet sor:

 • 1187 Budapest, Tolnai Lajos utca 27.

 

Amennyiben a megrendelt termék készleten van, úgy az általános szállítási határidő a Visszaigazolás megküldését követő első személyes átvételre nyitva álló időpont.

 

Személyes átvételre a Visszaigazolásban megjelölt szállítási héten csütörtökön délután 2 és 8 óra között van lehetőség. A The Fanatic Calligrapher fenntartja a jogot arra, hogy ezt az időpontot – így különösen munkaszüneti napra, betegségre, stb. tekintettel – módosítsa. A módosításról a The Fanatic Calligrapher a Webshopon keresztül értesíti a Vevőket.

 

Amennyiben a Vevő a Terméket a megjelölt szállítási héten, valamint további két héten keresztül nem veszi át, úgy a The Fanatic Calligrapher jogosult a Termékeket más számára értékesíteni és az értékesítéssel együtt a már megfizetett előleget visszautalni a Vevő részére.

 

 1. Levél küldemény

Amennyiben a Termékek kiszállítása postaszolgálat igénybevételével történik, a szállítás díja a Vevőt terheli. Ennek választására akkor van lehetőség, hogy ha az egyszerre megrendelt Termékek összsúlya nem haladja meg a 100 g-ot, valamint egyben vett vastagságuk nem haladja meg a 2 cm-t. Ennek megfelelően a Webshop ezt a szállítási módot csak akkor ajánlja fel a Vevő számára, ha előzetes megítélése szerint a megrendelni kívánt Termékek ezeket a feltételeket teljesítik. A The Fanatic Calligrapher fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a postaszolgálat tájékoztatása, akár saját megítélése alapján a Termékek nem adhatóak fel levél küldeményként, úgy felhívja a Vevőt arra, hogy más szállítási módot válasszon. Amennyiben a Vevő a felhívásban szereplő, ésszerű határidőn belül nem választ megfelelő szállítási módot, úgy a The Fanatic Calligrapher jogosult elállni a szerződéstől, illetve Visszaigazolás küldését megtagadni, de a Vevő köteles a The Fanatic Calligrapher ezzel kapcsolatos költségeit megtéríteni.

 

A The Fanatic Calligrapher Magyarországon belüli kiszállítási címre a megrendelt Termékeket postai levél alapküldeményként adja fel a címzett részére.

 

A Vevőt terheli bármely többletszolgáltatás (így tértivevényes küldemény, stb.) költsége.

 

 1. Kiszállítás postaszolgálattal

Amennyiben a Termékek kiszállítása postaszolgálat igénybevételével történik, a szállítás díja a Vevőt terheli.

 

A The Fanatic Calligrapher Magyarországon belüli kiszállítási címre a csomagokat MPL postacsomag alapküldeményként adja fel a címzett részére.

 

A postai szolgáltatás díja az alábbiak szerint alakul:

 • Magyarországon belül a Magyar Posta MPL mindenkori díjszabása alapján, amely függ a csomag súlyától és terjedelmétől.

 

 • Magyarországon kívülre történő kiszállítás esetén egyedi árajánlat alapján van lehetőség.

 

Bruttó 20.000,- Ft-ot meghaladó összértékű Termékek egyidejű megrendelése és egyidejű csomagként feladása esetén a Magyarországon belülre, egy átvételi címre történő sima MPL alapcsomagkénti postai kiszállítás ingyenes.

 

A Vevőt terheli bármely többletszolgáltatás (így tértivevényes küldemény, értéknyilvánítás, visszakézbesítés, törékeny kezelés, stb.) költsége függetlenül attól, hogy a The Fanatic Calligrapher az MPL alapcsomag árát átvállalja.

 

 1. (Postapont átvevőponton történő átvétel) – ÁTMENETILEG SZÜNETEL

 

 1. A vételár, fizetés

 

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve – bruttó összeg. A The Fanatic Calligrapher tájékoztatja a Vevőt, hogy alanyi ÁFA mentes adózónak minősül. A Termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét.

 

A Webshopban megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a The Fanatic Calligrapher fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Visszaigazolt Termékek vételárát nem érinti.
Amennyiben a The Fanatic Calligrapher minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a The Fanatic Calligrapher nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél bármilyen további következmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

Magyarországon a következő fizetési módok közül választhat:

 1. készpénzzel a csomag személyes átvételekor; vagy
 2. előre utalással a The Fanatic Calligrapher bankszámlájára, illetve PayPal fizetéssel.

 

 1. Készpénz

A The Fanatic Calligrapher személyes átvétel keretében készpénzzel történő fizetésért nem számít fel felárat.

 

 1. Előre utalás

A Kosárban található Termékek ellenértékének megfelelő összeget dr. Gleichauf Boglárka K&H 1040 2142 6657 4955 5152 1005 számú bankszámlájára kell átutalni úgy, hogy a Visszaigazolásban található rendelés számot, valamint a Vevő nevét az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni. A Vevő felel az átutalás esetleges hibájáért, így különösen a megfelelő megjegyzés nélküli átutalásért.

 

PayPel előre fizetéses mód választása esetén: gleichauf_b@hotmail.com

 

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelt és átadott Termékek vételárát köteles kifizetni.

 

 1. Panaszkezelés

 

A Vevő a Termék átvételekor köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel, illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket a Vevő köteles haladéktalanul jelezni, továbbá sérülés, hiány esetén a Vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a postaszolgálattal.
A Termék átvételét követően csak olyan hibákra vonatkozó kifogásokat tudunk elfogadni, amely az átvételkor megfelelő gondosság esetén sem volt észlelhető.

 

A Vevő a Termékkel, vagy a teljesítéssel kapcsolatos panaszát a The Fanatic Calligrapher-nek küldheti el a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott e-mail címre, vagy postai úton. A The Fanatic Calligrapher a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a Vevőt.

 

 1. A Termékre vonatkozó szavatosság (a 45/2014. Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti tájékoztatás)

 

 • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a The Fanatic Calligrapher hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a The Fanatic Calligrapher-rel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a Termékszavatossági jogával? A Termék hibája esetén Ön – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogát vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt Termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak? A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a Terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 • Jótállás

A The Fanatic Calligrapher a Termékekre nem vállal jótállást.

 

 1. Vevő elállási joga (a 45/2014. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tájékoztatás)

 

 • Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, így a megrendelt Termékeket hiánytalanul visszaküldeni.

 

Elállási jog gyakorlása esetén a Termékek csak sérülésmentesen, az eredeti csomagolásban és a számlával együtt szolgáltathatóak vissza, a The Fanatic Calligraphernek csak ebben az esetben áll módjában a vételárat visszatéríteni. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a Termékek visszajuttatásának költségeit a Vevő köteles viselni. Amennyiben a Termékek visszajuttatásának költségeit a Vevő nem viseli, úgy a visszatérítendő összegből levonásra kerül a szállítás költsége.

 

Nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a Terméket az Ön kérése vagy utasítása alapján állítottuk össze, illetve amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtunk, továbbá akkor sem, ha a Termék minőségét rövid ideig őrzi meg.

 

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

 1. Gleichauf Boglárka egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 1187 Budapest, Tolnai Lajos utca 27.

E-mail: hello@thefanaticcalligrapher.com

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. PDF

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

A Vevő elállási jogának gyakorlásától számított 14 napon belül köteles a Termékeket visszajuttatni a The Fanatic Calligrapherhez.

 

A The Fanatic Calligrapher a Termékek vételárát az elállás gyakorlásától számított 14 napon belül téríti vissza a Vevőnek a Vevő által választott fizetési módon. Tájékoztatjuk, hogy a The Fanatic Calligrapher mindaddig visszatarthatja az összeget, ameddig a Termékeket a Vevő vissza nem juttatta a The Fanatic Calligrapher számára.

 

 • Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. The Fanatic Calligrapher elállási joga

 

Amennyiben a Vevő átutalásos fizetést választotta és az átutalás a Visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül nem érkezik be, úgy a The Fanatic Calligrapher jogosult elállni a szerződéstől.

 

Amennyiben a Vevő személyes átvételt és készpénzzel történő fizetést választott, azonban a Visszaigazolástól számított 20 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt Termékeket, úgy a The Fanatic Calligrapher jogosult elállni a szerződéstől.

 

Amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat rögzített és így részére a Termékeket nem lehet leszállítani, úgy a The Fanatic Calligrapher jogosult elállni a szerződéstől.

 

A The Fanatic Calligrapher az ÁSZF-ben foglalt esetekben nem tehető felelőssé a Vevőt az elállásból esetlegesen érő következményekért, így különösen nem köteles megtéríteni a Vevőnek az elállásból eredő bármely kárát.

 

 1. Különösen érzékeny Termékek

 

Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a The Fanatic Calligrapher által forgalmazott kalligráfiai tollhegyek különösen érzékenyek, rendeltetésszerű használatuk során a rajtuk képzett védőréteg már az első használattól lekopik, valamint a nem megfelelő alkalmazásuk során akár az első használattól tönkre is mehetnek. Erre tekintettel a tollhegyek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, cseréjükre, visszaküldésükre, illetve vásárlásuktól való elállásra csak akkor van lehetőség, ha azok még nem kerültek használatra, kipróbálásra.

 

 1. Adatkezelés

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a The Fanatic Calligrapher a Webshopban az alábbiak szerinti személyes adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a 2001. évi CVIII törvény 13/A. §, valamint az Ön önkéntes, az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása alapján:

 1. személyes átvétel esetén:
 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 1. bármely más kézbesítési mód esetén:
 • név
 • cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

A Vevő továbbá opcionálisan megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, illetve megadhatja az alábbi számlázási adatokat is (amennyiben az a szállítási címtől eltérő):

 • név
 • cég neve
 • adószám
 • székhely

 

Az adatokat kizárólag a The Fanatic Calligrapher Webshop üzemeltetéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tart. A The Fanatic Calligrapher a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a The Fanatic Calligrapher alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. postaszolgálat) és ez a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

 

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével és a Webshopban való vásárlással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a Vevő bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Termékek megrendelésére és vásárlására tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében a The Fanatic Calligrapher-rel ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

 

 1. Technikai feltételek

 

A Webshop használata során a The Fanatic Calligrapher javasolja, hogy a Vevő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

A Webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az internet használata díjjal járhat, amelynek költségei a Vevőt terhelik.

 

A The Fanatic Calligrapher nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshopra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A The Fanatic Calligrapher különösen nem szavatolja a Webshop szünetmentes üzemelését, folyamatos elérhetőségét.

 

 1. Záró rendelkezések

 

A Felek között a 3. pont szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a The Fanatic Calligrapher 5 évig megőrzi. A jelen szerződésre, valamint a Webshopon történő Termék megrendelésre a Felek kikötik a magyar jog – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet – alkalmazását.

 

A The Fanatic Calligrapher bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

A jelen ÁSZF – különös tekintettel annak 9. és 10. pontjaira – kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztókkal létrejött szerződésekre vonatkozik.

 

A The Fanatic Calligrapher kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza. A The Fanatic Calligrapher-re nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

 1. Vitarendezés

 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

A szerződés teljesítésével, valamint a Termék hibájával kapcsolatos panaszával – amennyiben a The Fanatic Calligrapher-nek az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjával nem ért egyet – fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

 1. Egyéb adatok

 

A Webshop tárhelyét biztosítja:
Webparadicsom Media Group Kft.
25348923-2-41

Webshop ÁSZF verzió: 1.0

Hatályos 2017. január 15-től visszavonásig vagy változtatásig

This post is also available in: Magyar (Hungarian)