privacy policy

your privacy rights

Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A webshop címe: www.thefanaticcalligrapher.com

A webshop üzemeltetője: dr. Gleichauf Boglárka e.v.

Üzemeltető székhelye: 2890 Tata, Kazincbarcikai u. 2/C.

Üzemeltető telefonszáma: 06-1/794-08-61

Üzemeltető e-mail címe: hello@thefanaticcalligrapher.com

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Webshopban a vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és kezelés céljából kezeli a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján. Adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.; adatainak megadásával, illetve regisztrációjának elküldésével a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Webshop Üzemeltetője a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám,

– lakcím, illetve

– születési idő.

Az adatokat kizárólag a Webshop üzemeltetéséért felelős munkatársak ismerhetik meg, az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével a Webshopban való vásárlással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a termékek megrendelésére és vásárlására tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében a Webshop üzemeltetőjével ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

A honlap Üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult annak érdekében, hogy az Üzemeltető a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

– név,

– e-mail cím.

Az adatokat kizárólag a Üzemeltetőnek a hírlevél kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

– e-mail: hello@thefanaticcalligrapher.com

– levelezési cím: 2890 Tata, Kazincbarcikai u. 2/C.

Adatkezelési nyilvántartási szám a webshop üzemeltetése céljából: NAIH-104594/2016.

Adatkezelési nyilvántartási szám hírlevél kiküldése céljából: NAIH-104593/2016.